Súkromie

Pripojením na Minecraft server LendMarku, využitím služieb LendMarku (navšetévenie webu alebo inej služby pod doménovým menom „lendmark.sk“ súhlasím s ukladaním mojej IP adresy. Taktiež na Minecraftovom serveri zbierame správy v „chate“ a použíte príkazy.

Prípadné odstránenie údajov môžeme zrealizovať cez našu emailovú adresu [email protected] alebo v prípade Minecraft serveru aj prostredníctvom podporných lístkov („ticketov“) na Discord serveri ktorý ide nájsť na https://discord.gg/wc9cfVsFvt.

V prípade úniku údajov budete okamžite informovaní cez náš Discord server, článkom na tejto internetovej stránke a v správe na hernom serveri.

Zbieranie dát a údajov o hráčoch:

Tento server používa platformu Plan, ktorá je určená na analýzu dát hráčov.
Zozbierané údaje sa ukladajú lokálne na serveri a neprenášajú sa tretím stranám.

Prenos týchto údajov tretej strane si bude vyžadovať súhlas všetkých zúčastnených strán,
pokiaľ sa pseudonymizované údaje používateľov pred prenosom neodstránia/neanonymizujú.

Čo o vás zhromažďuje služba Player Analytics (prepojené s UUID v prípade online „origo“ so zapnutým prémium overením):

 • Vaše UUID (jedinečné ID v prípade online „origo“ hráča so zapnutým premium overením) a meno hráča
 • Krajiny, z ktorých ste sa prihlásili
 • Použité zobrazovacie mená (napríklad tie, ktoré sa zmenili pomocou /nick)
 • Dátum, kedy ste sa prvýkrát pripojili k serveru
 • Relácie
 • Dátumy pripojenia a odchodu, kedy ste boli na serveri, aby sa vypočítal čas hrania
 • Časové informácie o čase strávenom v jednotlivých svetoch a herných režimoch.
 • Časové informácie o pobyte AFK
 • Koľko mobov bolo zabitých
 • Koľko úmrtí nastalo v hre
 • Informácie o pingu (oneskorenie ku serveri)
 • Zabitie hráča (prepojené na používateľa), čas a názov položky zbrane.

Čo o vás zhromažďuje služba Player Analytics (anonymne):

 • Hráči online každú minútu
 • Koľkokrát bol použitý každý príkaz
 • Koľko entít je načítaných na serveri
 • Počet ľudí pripájajúcich sa cez danú adresu (napr. mc.lendmark.sk)

Ako sa tieto údaje ukladajú:

Údaje sú uložené v databáze SQL v pseudonymizovanom formáte.
Prepojenie údajov so skutočnou osobou si vyžaduje kľúč –
v tomto prípade UUID a prístup k databázam účtov spoločnosti Mojang.
(Tieto databázy nie sú verejne dostupné).

Ako sa tieto údaje používajú:

Tieto údaje sa používajú na poskytovanie analytických údajov o serveri zamestnancom
aby mohli robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia pri zlepšovaní nášho servera.

Z dostupných údajov sa vypočítajú nasledujúce informácie:

 • Ako „zdravý“ je server
 • Či majú hráči s kým hrať
 • Či hráči zostávajú na serveri
 • Koľko nových hráčov zostávajú ako pravidelní hráči
 • Koľko unikátnych hráčov nachádza server každý deň
 • Aké sú najaktívnejšie hodiny na serveri
 • Aký je najhranejší server